Menu

Jak už se stalo v poslední době smutným zvykem, Česká republika opět pokulhává za svými sousedy. Tentokrát v souvislosti s možností legálního lovu lukem.

Zatímco jiné evropské země již uznaly luk jako regulérní způsob lovu zvěře a dnes můžete lukem lovit např. ve Francii, Itálii, Španělsku, Maďarsku, Slovensku, Slovinsku, Finsku a dalších, legislativa v našich končinách bohužel zatím stále zařazuje luk mezi zakázané způsoby lovu.

Možná není divu - veřejnost si pod pojmem luk často stále představuje "kus ohnutého klacku se špagátem", případně nástroj pytláka. 

Naším úkolem je, vysvětlit všem zúčastněným, že realita je naprosto odlišná. Že díky obrovskému vývoji je moderní luk skutečná lovecká zbraň schopná efektivního a etického lovu, ale že jeho použití vyžaduje dlouhodobý trénink a přípravu (tedy rozhodně nic vhodného pro pytláctví).

cbalogoPrávě s cílem neutěšenou situaci v ČR změnit vzniklo v roce 2012 občanské sdružení s názvem České sdružení lovecké luostřelby (ČSLL). Také se můžete setkat s názvem CBA (Czech Bowhunting Asociation), kterou sdružení používá pro komunikaci se zahraničím.

Cílem sdružení je především : 

  • rozvoj lovecké lukostřelby
  • propagace lovecké lukostřelby
  • prosazování cílů sdružení ve vztahu ke státním orgánům
  • získávání informací a podpora vzdělávání v oblasti lovecké lukostřelby
  • spolupráce s jinými subjekty za účelem dosahování cílů sdružení na národní úrovni a mezinárodní spolupráce

 

Velmi důležitou skutečností je, že se ČSLL/CBA stala členem EBF (European Bowhunting Federation) a že se aktivně účastní dění v této organizaci. Pro svoji činnost tak může využívat podpory a hlavně informací a know-how této nadnárodní organizace. 

 

 

Pokud to s bowhuntingem myslíte opravdu vážně, určitě byste rádi jednou lukem lovili nejen na zahraničním safari, ale i doma.
Zkuste se proto zamyslet nad svojí osobní podporou tomuto sdružení a nad svým členstvím. Je snad zřejmé, že čím více členů bude sdružení mít, tím lépe se mu bude v budoucnu jednat. 

Veškeré informace o Českém sdružení lovecké lukostřelby najdete na oficiálních stránkách sdružení.

 

Honza
(admin webu Bowhunter.cz, člen ČSLL/CBA)


disbut2