Menu

Už v seriálu Vybíráme šípy  je zdůrazněné, jak důležité je vybrat pro luk ten správný šíp  - především s ohledem na tuhost šípu  - tzv. Spine. K výběru se většinou používají originální tabulky výrobců.  Ale ... jsou tyto tabulky skutečně tou správnou cestou?  Jsou skutečně přesné a vybereme s jejich pomocí skutečně ten správný šíp ?

 

Ještě než začneme, udělejme si rychlou rekapitulaci, co je to Spine šípu a proč je tak důležitý.

Co je to Spine šípu ?

Každý výrobce vyrábí konkrétní model šípu v několika verzích, které se navzájem liší svojí tuhostí – v angličtině se používá termín Spine. Právě tento údaj říká, jak moc je šíp tuhý. Představte si Spine jako „páteř šípu“ (odtud ostatně pochází také jeho anglické pojmenování). Čím větší je Spine, tím je tužší páteř a tím tužší je i šíp.

Nicméně svět není jednoduchý a tak i zde číhá zrada. Spine se označuje číslem, které je tím menší, čím je Spine šípu větší :-)

Vysvětlení je prosté - toto číslo ve skutečnosti udává průhyb šípu v setinách palce v klidu pod daným závažím.  Čím je šíp tužší, tím méně se pod závažím prohne. Čím menší průhyb je, tím menší je i číslo vyjadřující Spine. Příklad z praxe - šíp s označením .340 má větší Spine (je více tuhý – jeho průhyb bude menší) než jeho zdánlivě totožný kolega s označením .400 (ten se prohne více – je tedy méně tuhý – má menší Spine).  

Pokud je pro vás Spine opravdu novinkou, doporučuji přečíst část seriálu Vybíráme šípy - část 2, kde je problematika Spine šípu docela podrobně popsána. 

Každý luk předává při výstřelu svoji energii šípu. A šíp musí být schopný tuto energii efektivně pojmout a přeměnit ji v dopředný pohyb a Kinetickou energii. Většina laiků se domnívá, že šíp z luku odletí tak, jak vypadá – prostě jako „tuhá tyčka“. Opak je pravdu. Pod náporem energie šíp skutečně pracuje. Jak opouští rest luku šíp se prohýbá a jak letí, opakovaně kmitá tam a zpět. Tento jev, nazývaný jako Archer Paradox si můžete detailně prohlédnout na tomto videu na Youtube.

 • Opravdu nebezpečná je varianta, kdy je šíp extrémně měkký - má extrémně malý Spine, nedokáže energii luku absorbovat a při výstřelu se prohne natolik, že se zlomí, roztříští.

 • V případě, že má šíp „pouze“ malý Spine, energii sice nějak pojme, ale za cenu příliš velkého průhybu a následného značného kmitání po dobu letu. Výsledkem bude nekonzistentní a nepřesná střelba.

 • Ideální není ani šíp příliš tuhý – který má příliš velký Spine. I zde může být výsledkem méně přesná a konzistentní střelba.  Obzvláště to platí pro klasické luky, které se střílí pomocí prstů.

 

hinttip1U loveckých kladkových luků s použitím release (vypouštěče) se v poslední době setkáte s názorem, že šípy s vyšším Spine nejsou zásadním nedostatkem nebo problémem. Oproti šípu s ideálním Spine sice nedokáže od luku převzít maximum možné energie, ale jeho vyšší tuhost se v přesnosti střelby nijak zásadně neprojevuje.


V každém případě platí, že nejlepší šíp je ten s optimálním Spine. A když už má být jiný než optimální, ať je raději větší!  
V angličtině se setkáte s doporučením „... better to be on the stiff side“.

 

Takže tolik stručná rekapitulace teorie. Teď se můžeme vrátit zpět k tématu článku. Už víme, že Spine šípu je důležitý a hodláme si vybrat šíp tak, aby odpovídal.

 

Každý výrobce šípů zveřejňuje docela  jednoduchou tabulku, s jejíž pomocí si ten správný Spine šípu vyberete. Je ale výsledek, vyplývající z této tabulky správný? Skutečně si s její pomocí vyberete ten správný šíp ?

Obávám se, že tomu tak není. Nebo přesněji .. že to tak vždy být nemusí. Tabulky, výrobce jsou totiž značně zjednodušené. Snad proto, aby se v nich lidé vůbec vyznali. Snad proto, aby vybrali alespoň přibližně odpovídající šíp. NIcméně takto zjednodušená tabulka prostě nedokáže pojmout a obsloužit všechny možné rozdíly mezi různými modely moderních luků.

Vezměme si jako příklad dva v podstatě totožné luky dvou různých výrobců. Oba mají sílu 70lbs, oba mají nátah na 29“. Oba mají kladky, jejichž tvar lze označit jako „agresivní“.  Tzn. oba luky jsou z pohledu tabulky totožné, a budou se posuzovat stejně. Ale, první luk má IBO 350fps a druhý 330fps. Už teď by vám mělo být jasné, že tyto dva exempláře prostě nemůžeme při výběru optimálního šípu posuzovat stejně! První je prostě mnohem silnější, ačkoliv vypadá na pohled stejně jako jeho slabší kolega. Nicméně tabulka k nim oběma bude přistupovat nprosto stejně. Ona to prostě jinak neumí.

Tabulka pro výběr šípů, díky svému značnému zjednodušení,  prostě není schopna rozlišit mezi dvěma luky s diametrálně odlišným výkonem. Z toho je jasné, že výběr šípu bude minimálně pro jeden z těchto luků ne zcela optimální či dokonce nevhodný. Tabulku samotnou bych ale nijak neodsuzoval ani nevinil. Ona prostě víc informací zpracovat nemůže, obzvláště pokud má zůstat snadno pochopitelná a použitelná i pro méně znalého uživatele.

 

Pro skutečně detailní zohlednění všech možných faktorů a výběr skutečně optimální konfigurace šípu jsou k dispozici jiní užiteční pomocníci. Teď mám na mysli specializovaný software. Já osobně používám program SFAX firmy PinWheelSoftware

(Poznámka - SFAX je program konkrétně určený pro operační systém Mac OSX. Pro Windows nabízí firma podobný program SFA nebo SSX).  Důležité je to, že program obsahuje kompletní databázi všech luků včetně jejich klíčových charakteristik – rozměry ATA, BH, jejich IBO hodnoty. Stejně tak obsahuje databázi všech šípů všech výrobců včetně všech jejich důležitých vlastností včetně Spine. Obsahuje databázi křidélek (Fletching), Nocků, insertů, atd ... Právě konfigurovaný šíp tak odpovídá naprosto přesně svému reálnému protějšku to do nejmenšího detailu).

 

Vyběr pomocí tabulky

Pojďme se podívat na rozdíl mezi tabulkou a programem na tomto konkrétním příkladu:

Potřebuji koupit nové šípy FMJ od firmy Easton. OSazené budou jako obvykle hroty o váze 100grainů. Olepené budou 3 křidélky Blazer. Můj luk Motive 6 má v tuto chvíli tuto konfiguraci :

 • Draw Weight (síla nátahu) = 68lbs
 • Draw Length (délka nátahu) = 29“
 • BH (Brace Height) luku = 6“
 • šípy standardně řežu na délku 28,5“

 

Jako první pro výběr použiju tabulku firmy Easton (ke stažení zde - 16 MB). Podle návodu na průchod tabulkou sleduji tento doporučený postup :

t tableeast1

Luk má 68lbs, ale protože je BH menší než 6 1/2" připočtu dle doporučení tabulky 5lbs. Dostávám tedy výslednou sílu 73lbs.

t tableeast2

Tvar kladek, s dovolením, označím jako agresivní neboli "Hard". V příslušném části tedy zvolím sloupec s váhou hrotu = 100gr a postupuji dolů, až narazím na rozpětí síly luku 73-78. Jsem „skoro doma“. Nyní se vydám vodorovně, až do sloupce pro délku šípu v rozmezí 27,5"  až 28,5“  Výsledkem mého hledání je kategorie J.

t tableeast3

Nyní si ve čtverečku kategorie J vyhledám, že pro šíp FMJ je správný Spine šípu .340. Toto je podle tabulky Easton vhodný spine pro můj luk, respektive pro jeho konfiguraci uvedenou výše. 

 

Hurá, jde se nakupovat ... nebo raději chvíli počkám a ...  

 

Výběr pomoci programu SFAX


Nastartuji program. 

 • Nejprve musím nakonfigurovat svůj luk - z databáze výrobců vybrat firmu Bear, pak modelovou řadu 2013 a pak můj Motive 6.  Většinu parametrů luku už program zná. Já jen upřesním aktuální DW a DL luku, dodám takové detaily jako jsou váha PeepSightu, váha smyčky D-loop atpod. Nyní program přesně ví, jaký luk používám a jak jej mám nastaven a nastrojen. Toto nastavení mám pochopitelně uložené, takže napříště jej stačí jej vyvolat.

 • Teď jsou na řadě šípy. Vyvolám si funkci SPINE MATCH ... vyberu z databáze výrobců šípů firmu Easton, v jejich nepřeberné nabídce najdu požadované šípy FMJ Camo a upřesním váhu hrotu, délku šaftu a typ insertu šípu, Nocku a použitých křidélek. Ostatní parametry šípu (materiál, váha, vlastnosti) program pochopitelně zná a má je uloženy v databázi.

 • Jako poslední zvolím Spine šípu – zde tedy zadám hodnotu 340, kterou mi navrhla tabulka jako optimální a mám zde výsledek:

 

t sfax

Výsledek, který, jak sami asi poznáte, není nijak radostný ani uspokojivý. Šíp se Spine 340 nejenže není ideální, ale je docela mimo ! A navíc horšího  – je posunutý mimo na špatnou (měkkou stranu). A to o dost. Už teď je jasné, že šíp FMJ .340 rozhodně nění pro můj Motive 6 ideální volbou !

Z pohledu bezpečnosti to není nijak kritické. Takový šíp bych klidně ze svého luku mohl střílet a byl bych v klidu. Jen ... jen šíp by neletěl úplně optimálně. Neletěl by prostě tak dobře jak by létat mohl, kdyby měl jiný Spine. Pokud jsem před chvílí, pod vlivem doporučení tabulky, objednal celý tucet šípu tuhosti .340 bratru 12 USD za kus, právě jsem utratil skoro 3 tisíce za něco, co mi až tak úplně nevyhovuje.

 

Co s tím? S nakoupenými nevhodnými šípy vám neporadím (snad jedině Bazar zde na serveru), ale s nevhodným Spine můžeme něco provést hned teď. Zkusme si zadat Spine 300. A zde je výsledek:

t sfax300

Určitě sami poznáte, že to vypadá už výrazně lépe. Spine sice stále není naprosto ideální, ale rozdíl mezi optimem a skutečností je menší a navíc je posunutý na tu správnou (tuhou) stranu. Upřímně, takhle to můžete nechat a dál to neřešit. Tohle je pro vás plně vyhovující šíp.

 

Nicméně, pokud jste detailisti, můžeme klidně ladit dál. Šíp je o něco tužší než by měl být, což můžeme napravit třeba prodloužením šaftu (čím delší šaft, tím měkčí šíp).  Stačí nám klikat myší a zvětšovat délku tak dlouho, až se ukazatel zastaví přesně v ideálním místě a my vidíme, že náš šaft .300 by měl mít délku 29,25“  Bude tedy o něco delší než jsem zvyklý, ale proč ne.

t sfax300-length


Jiná možnost je nechat délku šaftu beze změny a změnit váhu použitého hrotu. Platí, že čím těžší hrot je, tím měkčí šíp bude. Namísto obvyklých 100grainů zkusím nejbližší standardně dodávaný hrot ve váze 125grainů. 

t sfax300-125

 

Opět můžeme s klidem říci, že i zde je výsledek také naprosto vyhovující.  

Cest, jak doladit Spine šípu k dokonalosti, je více. Je na vás abyste si zvolili tu, která vám bude více vyhovovat. Trošku více si o tom povíme o kousek níže.

 

Takže tabulka je na nic ? 

My se teď vraťme zpět k podstatě věci. Tou je konstatování, že tabulka od firmy Easton, která se běžně používá pro výběr šípu, nám prostě ideální šíp neurčila. Zrovna v našem případě došlo k posunu o celou jednu třídu tuhosti. Nejde o chybu kritickou, která by ohrožovala naše zdraví či náš luk, ale k optimálnímu šípu mělo doporučení daleko.

Pravděpodobně jedním z důvodů je to, že Motive 6 je skutečně ultimativní, velmi výkonný luk, který se svými parametry prostě vymyká běžnému průměru. A že pro luk, byť jen o málo méně výkonný (např. Bear Anarchy) by chyba nebyla tak markantní. Na druhou stranu, Motive 6 není žádný Vetřelec z jiné dimenze. Většina výrobců má v nabídce podobně ultimativní a výkonný model. A pokud takový luk máte doma, je nutné si uvědomit, že se prostě do „obyčejné“ tabulky svými parametry nevejde.

Pokud jste opravdoví nadšenci, kteří investovali balík peněz do takového luku, a jeho vybavení, předpokládám, že vás to baví. Pak bych vám doporučil ponechat obyčejné tabulky těm, kterým to stačí a investovat pár dolarů navíc do specializovaného programu.  Výběr šípu není pochopitelně tím jediným, k čemu ho můžete použít. Pokud vás to skutečně zajímá, můžete volně měnit konfiguraci luku, šípů, vybavení a okamžitě sledovat jaký výsledek to bude mít. Jaká se změní rychlost šípu, jak se mění Kinetická energie, FOC šípu, můžete si nechat vykreslit trajektorii šípu s ohledem na vzdálenost cíle, atd atd... těch možností je skutečně hodně. Můžete řešit zda pro vaše potřeby je výhodnější lehký karbonový šíp s menší KE nebo těžká obluda s výraznější křivkou letu a hlavně ... budete mít okamžitě k dispozici všechna čísla a informace, abyste se mohli správně rozhodnout.

 

Pár zajímavostí na závěr ...

 
Jen pro zajímavost se můžeme vrátit k již použitým obrázkům, ale tentokrát se nebudeme věnovat Spine. Zajímat nás budou jiné informace, které nám program poskytuje (opakuji, že je to vždy přesně spočteno pro naši konfiguraci = DW a DL luku, materiál a délka šípu, váha hrotu atd atd ... )

 t sfax t sfax300   t sfax300-length  t sfax300-125
 obrázek 1  obrázek 2  obrázek 3  obrázek 4

 

Informace, které nás teď zajímají, jsou čísla, v modře označených okéncích :

 • Obrázek 1 - pro šíp se Spine 340 vidíme, že rychlost šípu bude  294 fps, KE je 89,22 a  FOC (těžiště šípu) = 9,98. Jedinou námitku bychom snad mohli mít ohledně FOC, které je v pořádku, ale mohlo by snad být o fousek vetší (obecné doporučení pro FOC je mezi 7 – 15 %, takže jsme bohatě v rozmezí, ale mně osobně se líbí hodnota těsně nad 10)

 • Obrázek 2 - při změně šípu na Spine 300 je vidět, že rychlost malinko poklesla na 289 fps. Tužší šíp hůře absorbuje energiii a je o fous těžší.KE se pochopitelně zvedla na 89,80 a FOC klesla na 9,61. Menší rychlost by mě netrápila, zvýšené KE by mi udělalo radost (tohle by složilo i buvola stojícího za vratama stodoly), jen to FOC, byť obecně stále v pořádku, klesá a já bych byl raději, kdyby stoupalo.

 • Obrázek 3 - je výsledek ladění Spine 300 s protaženou délkou šaftu na 29,25“ (namísto mých obvyklých a oblíbených 28,5“). Hodnoty pro takovou konfiguraci jsou : rychlost=286,6   KE=90,03   FOC=9,44.  Díký tomu, že se zvětšila dílka šípu, se zvětšila i jeho celková hmotnost a to znamená, že trošičku poklesla rychlost, ještě se zvýšila KE na impozantních 90 (ale k čemu když buvola ani slona tu nemáme) a FOC jde dále dolů .... hmm...

 • Obrázek 4 - jinou variantou vyladění  šípu se Spine 300 bylo ponechat délku šaftu beze změny ale vyměnit 100gr hrot za jiný, těžší, konkrétně za 125gr.  Výsledná čísla pro tuto konfiguraci jsou : rychlost  282,71, KE = 90, 42 a FOC=11,50.

No, těžší hrot pochopitelně zpomalil šíp, ale zase zvedl KE až na obludnou hodnotu (líbí se mi to ... co kdyby se tu nějaký buvol nakonec přeci jen objevil) ale hlavně FOC se mi docela líbí. Za pokus by to stálo. Takto vyvážený šíp by mohl krásně letět za „nosem!, podobně jako házecí šipky u vás v hospodě.  Bude to dozajista mít výraznější balistickou křivku, takže tu by chtělo detailněji prostudovat ...

Ale to nebude problém, protože program SFAX to pochopitelně umí. Stačí si jen hrát .. měnit parametry, klikat myší, koukat co se mění a jak. Pokud vás to baví, nudit se u toho nebudete. Strávíte hodiny u počítače mudrováním, zda má cenu vyměnit obyčejný hliníkový insert za kratší, ale zato těžší, mosazný. Teoreticky vyzkoušíte různá křidélka různých výrobců a sledujete co se stane .. když ...

 

Má to vůbec cenu ? 

Tento článek uzavřeme otázkou. Má cenu investovat 40 nebo 50 USD do podobného programu? Moje osobní doporučení je – ANO. Pokud Vás to teda baví. Pokud ne, pak ztrácíte čas i čtením článků na tomto webu :-)

S podobným programem máte okamžitě k dispozici všechny informace, které byste museli jinak složitě hledat na netu, pokud byste je vůbec našli. Detailní specifikaci všech možných luků, komponent, šípů. Vše v jedné databázi, kterou autor neustále doplňuje (aktualizaci databáze máte jen předplacenu a po roce se platí znovu, pokud tedy chcete mít databázi neustále novou a aktuální, jinak můžete v klidu používat vaši starší).

Můžete si hrát a zkoušet věci nevídané a okamžitě vidíte výsledky. Jestliže vás to baví, strávíte nad tím hodiny. Může vám to ušetřit i nemalé peníze za nákup nevhodného vybavení. Já osobně této investice rozhodně nelituju. Ale finální rozhodnutí je pochopitelně na vás.

Navíc program je po omezenou dobu k dispozici v tzv. Trial verzi, takže si sami můžete vyzkoušet k čemu by se vám mohl hodit.

H.

P.S. PinWheelSoftware není pochopitelně jediným výrobcem podobného software. Na Internetu dozajista najdete jiné programy, jiných autorů. To, že jsem se o nich ani slůvkem nezmínil neznamená, že by byly špatné. Znamená to pouze to, že o nich nic nevím :-)

 

disbut2