Menu

Pokud budete dávat dohromady nový luk, nebo se rozhodnete pro nějakou radikální změnu v nastavení, budete muset provést tzv. Základní Nastavení neboli Základní Setup. V podstatě jde o to, nastavit nejdůležitější části luku, tak aby vše mohlo vůbec fungovat tak, jak by mělo. Především půjde o :

  • správné nastavení restu ve vertikální rovině
  • správné nastavení restu v horizontální rovině
  • správné umístění Nock pointu na tětivě


Základní Nastavení, jak bude popsáno níže, berte jako optimální startovní bod.  Ne jako nějaké dogma, které se musí dodržet za každou cenu a do posledního detailu. Každý luk je jiný, každá konfigurace luku a restu je jiná. Svůj vliv má i střelecká technika, případné chybky v ní.

Pokud provedete správné Základní nastavení nebude luk sice střílet úplně ideálně, ale také nebude naprosto „mimo“. Naprostá většina luků na světě prošla jen tímto nastavením. Dál nic. Během případného procesu ladění pak dojde pouze k drobným změnám pozice restu, případně Nock pointu tak, aby vše fungovalo optimálně.

Základní nastavení se dělá pochopitelně u nového-holého luku. Znovu pak výjimečně a to v případě, že jste nějak radikálně změnili konfiguraci/vybavení luku. Pokud už máte luk nějak rozumně nastavený a rozhodnete se ho jen vylepšit - drobně poladit případné nedostatky - tuning, pochopitelně luk necháte nastavený tak jak je. Pouze budete provádět jemné úpravy podle konkrétní techniky tuningu, pro kterou se rozhodnete.

Obě ramena vždy stejně

Předtím, než se pustíte do jakéhokoliv tuningu nebo nastavování čehokoliv, musíte si být naprosto jistí, že obě ramena luku „chodí“ stejně. Pokud máte například jedno rameno na maximum a druhé povolené na minimum, je snad každému jasné, že luk nemůže nikdy pořádně fungovat.

Proto se vždy ujistěte, že ramena jsou „even“ – tedy v rovnováze. Pokud svůj luk již máte delší dobu a střílíte z něj, lze předpokládat, že to tak máte. Pokud jste ale právě vybalili nový luk z krabice (nebo od někoho koupili starší), nebude na škodu si to ověřit.

Nejjednodušší je přitáhnout obě ramena na maximum. Prostě pomocí imbus klíče točíte šroubem na "limb pocketu" doprava (po směru hodinových ručiček) tak dlouho, až to dál nejde. Druhé rameno to samé. V případě, že je potřeba více otáček se doporučuje po jedné celé otáčce ramena střídat .. horní o 1 celou, spodní o jednu celou, zpět na horní – zase jedna celá, zpět na dolní taky o jednu, zpět na horní a už to jde jen o čtvrt otáčky ..  ještě spodní .. a ejhle .. šlo to o půl otáčky .. takže ramena nebyla nastavená stejně. No ale nevadí, teď už jsou.

Není špatným nápadem tuning provádět na luku s  „maxovanými“  rameny. Jednak máte jistotu, že jsou ramena stejně, jednak luk chodí v optimálním režimu, pro jaký byl konstruován. Pokud je ale takto nastavený luk pro vás příliš silný, nic se neděje .. stáhněte si ho na rozumnou míru. Při ladění potřebujete střílet a ne si uhnat zánět v rameni nebo lokti.

Pokud budete ramena povolovat, dejte si záležet, ať je povolíte opravdu obě stejně. A opět .. pokud budete povolovat o více než 1 otáčku, střídejte je .. 1 nahoře, 1 dole, půl nahoře, půl dole .. hotovo.

warnPozor – každý luk má své MINIMUM. Tedy počet otáček, které můžete povolit. DÁL UŽ NE !  Např. můj Anarchy můžu „stáhnout“ o 3 celé otáčky, ale Motive o celé 4. Je to dáno konstrukcí luku, respektive limb pocketu, délkou šroubu ... Informace o tom kolik otáček povoluje váš luk najdete v manuálu, na stránkách výrobce nebo to bývá i na samolepce na luku.

Naprostou výjimkou je případ, kdy ramena nejsou úmyslně utažená/povolená stejně. V případě, že každé má jinou pružnost a tuhost se jejich totožné chování naopak zajistí tím, že jedno bývá o „fousek“ jinak než druhé. Nicméně to se týká hodně pokročilých uživatelů, kteří již přesně ví co jak mají a proč to tak mají.

 

Vertikální nastavení restu

Pokud se budeme bavit o loveckých restech, je instalace jednoduchá. Na luku najdete jednu nebo častěji dvě díry určené pro instalaci restu. Rest samotný se připevní pomocí dodávaných šroubů (jeden či dva v závislosti na výrobci-typu restu) k luku. Pokud bude rest k luku uchycen pouze jedním šroubem, při instalaci dejte pozor, aby rest byl namontován vodorovně a ne všelijak šikmo.

Teď je potřeba rest nastavit výškově. Založte šíp tak, aby s tětivou svíral přibližně kolmý úhel (není třeba nijak přesně) a zkontrolujte jak prochází šíp přes „riser“ (tělo luku). V riseru najdete dva (někdy jen jeden) otvory, které se nazývají  „Berger holes“. Jsou to ty samé otvory, do kterých se šrouboval rest, jenže teď se na ně díváte z druhé strany. Jako ideální se označuje pozice, kdy šíp prochází „přesně“ přes tyto Berger holes podobně jako na obrázku (upřímně - na druhé fotce je šíp možná o fousek niže než  by mohl být).   

 tb bergertb bergarrow
  

 

 V naprosté většině případů bude pozice šípu víceméně tomuto požadavku odpovídat. Pokud se vám zdá, že šíp jde příliš nízko či vysoko, můžete jej nastavit do správné výšky - každý smysluplný rest umožňuje nastavení ve vertikální ose.

Technická poznámka – pokud na svůj luk instalujete tzv. Drop Away rest (rest, který při výstřelu uhýbá šípu z cesty – např. padá dolů), je potřeba se ujistit, že při instalaci je rest v maximálně vzpřímené poloze – tedy v takové, v jaké bude šíp naplno podpírat. U každého restu typu DropAway může být tato funkce řešena jinak – ruzní výrobci, různé modely, různé druhy aktivace restu ...  Předpokládám, že když už na luk instalujete takto „vychytaný“ rest, už tušíte jak co funguje, a víte o čem mluvím, ale přesto – pokud si nejste naprosto jistí, přečtěte si pozorně manuál restu.

 

Nastavení Nock pointu

Nyní, když máte výškově nastavený rest, je potřeba na tětivě nalézt místo, kam budeme zakládat šíp – tzv. Nock point (NP). Předesílám, že toto místo je potřeba vybrat co nejpečlivěji. Je sice možné, že s ním bude časem potřeba o kousek „pohnout“, ale změna NP na tětivě už nebývá tak jednoduchá. Pochopitelně to provést lze, ale omotávka NP, potažmo smyčka D-loop (viz niže) bývají po nějaké době používání tak „zakouslé“ do servingu (ochranné omotávky) tětivy, že posun o větší kus je doslova „porod“. Někdy je jednoduší celý NP i s D-loop zrušit a udělat to celé znovu. To je ale spousta nastavování, měření, prostě kopec práce navíc. Navíc nově uvázaný D-loop znamená znovu pečlivě ověřovat, že skutečně pořádně drží atd ... Tedy - čím lépe se vám podaří to správné místo „trefit“ teď, tím méně starostí a práce budete mít později.

V luku již máte z minulého kroku založený šíp, který leží na restu – viz předchozí krok. Nyní posuňte jeho Nock po tětivě tak, aby s ní svíral správný úhel. Otázkou ovšem je, co přesně znamená slovo „správný“.

Obecně se doporučuje aby šíp s tětivou svíral pravý úhel, nebo byl o kousek výš. Pravý úhel (tedy 90 o) se doporučuje pro resty typu „Drop Away“. Pro ostatní (např. populární Whisker Biscuit) najdete doporučení aby Nock šípu byl od kolmice na tětivu posunut o 1/4" až 3/8 “ výše (tedy o nějakých 4 až 8 mm). Já osobně se držím spíše menšího posunu – něco kolem 1/4".  V každém případě by Nock šípu měl být NA kolmici nebo NAD kolmicí. Nikdy ne POD.  Jakmile máte toto místo určené, ováže se pod a nad Nockem šípu omotávka a kolem se uváže tzv. D-loop (smyčka, pomocí které se bude tětiva natahovat).

hinttip1

Pokud jsou tyto věci pro vás nové, doporučuji pozorně přečíst článek Vybíráme vybavení – část 1, kde najdete podrobnější informace o restech, jejich druzích, ale hlavně další a podrobné informace o instalaci Nock pointu, návod jak provést omotávku NP na tětivě, a jak instalovat smyčku D-loop.


Pro instalaci NP existuje řada pomůcek – např. vodováha, jejíž pomocí ustavíte luk tak, aby tětiva byla skutečně kolmá k zemi a následně vodováha, kterou umístíte na založený šíp. Bublinka ve vodováze vám ukáže, pod jakým sklonem šíp je – tzn. o kolik je NP posunutý výše vůči kolmici. Bez těchto pomůcek se pochopitelně obejdete, nicméně pokud je máte, vaše práce bude jednodušší a hlavně výsledek přesnější. Právě teď budete také vděčni za dobrý držák luku (bow vise). 

Na obrázcích vidíte Bear Motive uchycený v bow vise a na druhém pak detail vodováhy na šípu, ukazující sklon vůči kolmici.

Bow vise   tb arrwbubl

Pokud jste zdárně dokončili tento bod, máte na tětivě označené místo na zakládání šípu (nad a pod omotané serving šňůrkou) a okolo uvázanou smyčku D-loop.  Pokud založíte na tětivu šíp a položíte jej na rest, pak je šíp k tětivě kolmo nebo kousek nad kolmicí a na těle luku prochází přes střed tzv. Berger holes.

 

Horizontální nastavení restu

Posledním krokem, který nám zbývá je nastavení toho kam šíp míří. Ano, pochopitelně, že míří dopředu :-), ale otázkou je kam přesně. Zda naprosto ideálně dopředu, nebo víc doleva, nebo doprava.

Tětiva "půlí" tělo riseruI pro toto nastavení existuje řada pomůcek. Pokud je nemáte, nezbude vám, než to nastavit od oka. Čím více zkušeností máte, tím lépe se vám to pochopitelně bude nastavovat. Pokud jste začátečníci, bude to pro vás možná trošku oříšek. Ale nezoufejte ... zkuste do udělat co nejlépe a případné chybky se odstraní bez větších problémů při tuningu nastavením restu = jednoduše.

  • Základem je, aby šíp mířil skutečně dopředu – neuhýbal ani doprava ani doleva.
  • Postavte luk před sebe tak, aby tětiva byla kolmo k zemi a postavte se přesně za něj.
  • Nastavte se tak, aby tětiva půlila tělo luku (riser) a sledujte kam vůči ní směřuje špička šípu.
  • Pokud je v rovině tětivy, je to OK.

Z přiloženého obrázku je to snad lépe patrné (foceno ze zadního pohledu na luk - všimněte si, že tětiva jde v polovině riseru. Šíp směřující dopředu je v zákrytu za tětivou)

  • Pokud je šíp nepatrně vychýlený doleva, je to také docela dobře (tato pozice se dříve doporučovala jako optimální. V době kdy šíp musel po výstřelu obletět rest, přilepený na boku riseru. V době dnešních restů, kdy šíp prolétává buď přes rest (WBiscuit) nebo mu rest uhýbá (Drop Away) už není toto vychýlení nutné, ale pokud je a je malé, nevadí. Pokud vadí, poladíme později.

  • Šíp by neměl směřovat moc doleva nebo vůbec doprava. Případnou změnu ve směrování špičky šípu provedete nastavením restu. Každý rest má možnost nastavení v horizontální rovině – tedy posun vpravo/vlevo.

Pokud máte k dispozici nějaké pomůcky, bude správné nastavení o to snazší. Opět oceníte kvalitní držák-bow vise a při nastavení výrazně pomůže i laser, který promítá linku od tětivy na tělo šípu. Máte tak perfektní kontrolu nad tím, kam šíp skutečně směřuje.

 

Hotovo

No a to je vše. Pokud se vám podařilo projít všechna výše popsaná nastavení, blahopřeji. Nyní máte luk nastavený. Ne sice úplně ideálně, ale dobře. I kdybyste se v tomto okamžiku na všechny další úpravy vykašlali, nebude váš luk „úplně mimo“. Bude mít sice do optimální podoby daleko, lovecké hroty asi nebudou létat úplně do stejného místa jako hroty cvičné, ale stále to bude použitelný luk. Alespoň po dobu, než zjistíte, že máte na víc a do nějakého dalšího tuningu se pustíte.

Může vás hřát také vědomí, že většina loveckých luků na světě je nastavena stejně jako ten váš (žádný tuning) a že to jejich majitelům ještě musel udělat někdo v odborném servise (až to budou potřebovat znovu, nezbude jim, než znovu hledat servis a platit .. nedejbože, aby servis v okolí nebyl). Vy jste to zvládli sami. A zvládnete to v případě potřeby kdykoliv znovu.

Jak jsme si ale už řekli, Základní nastavení nebudete muset dělat příliš často. Pokud byste ale změnili např. rest, je možné že budete muset zkontrolovat vertikální nastavení, pozici NP a hlavně horizontální rovinu. Říkám zkontrolovat, ne nutně měnit.

Vůbec na škodu také není občasná, preventivní kontrola. Prostě jen tak narychlo zkontrolovat, zda je vše jak má být, zda se vám např. najednou šíp nesklání vůči tětivě nějak moc atd ...

H.


disbut2