Menu

Pokud pro svůj lovecký luk chcete opravdu to nejlepší, bude pro vás rest Drop Away pravděpodobně ideálním řešením. Nicméně je užitečné předem vědět, do čeho vlastně hodláte investovat ...


Rest typu Drop Away (lidově také nazývaný jako "padák") je asi tím nejlepším, co si na svůj lovecký luk můžete koupit. Tedy, pokud se restu - zakládky šípu, týká. Současně jde ale o řešení poměrně drahé a ne vždy mohou být instalace a používání snadné a bezproblémové. Navíc, ne všechny resty typu DropAway (dovolím si nadále zkracovat na DA) pracují na stejném principu, a ne všechny tedy fungují stejně.  

K tomu, aby vám vaše investice přinesla očekávané výsledky, je dobré tyto rozdíly, a z nich plynoucí vlastnosti, znát. Vědět, že existují rozdílné (doslova protichůdné) konstrukce a umět si vybrat takový, který bude nejvíce vyhovovat vašim požadavkům. Snad vám k tomu pomůže tento článek.

Poznámka : Komentář na téma „Co je to DropAway rest“ a jaké existují možnosti byl obsažen již v článku ... Vybíráme DropAway rest a minirecenze Trophy Taker Smackdown Pro. Nicméně, stále přichází dotazy týkajících se naprostých základů, a já tak zjišťuji, že ne vše je každému jasné. Což mě přesvědčilo o tom, že si toto téma zaslouží ještě jeden článek.

 

Co je to vůbec DropAway rest ?

Hlavním úkolem každého restu (nejen DA) je držet a podpírat šíp během nátahu a míření. 

Jenže, jak je rest při této fázi užitečný, tak při výstřelu samotném spíše zavazí. Kolem něj, nebo přes něj, prolétá vystřelený šíp. Samotné tělo šípu (šaft) až zas tolik nevadí, ale křidélka jsou problém. V ideálním případě se nesmí ničeho dotknout. Protože jen tehdy, když nedojde k žádnému kontaktu, šíp z luku odletí čistě a hladce. Tam kam má. Stačí malý kontakt křidélek s tělem luku (nebo jakoukoliv částí vybavení - tedy i restem) a čistý odlet je minulostí. Šíp dostává "kopanec", začne sebou házet a i když ho křidélka poměrně rychle znovu stabilizují, už letí jinam. Současně ztrácí rychlost a energii. 

DropAway je rest - podpírá šíp, ale je to rest pokročilé konstrukce. Během nátahu dokáže podpírat a držet šíp stejně, jako jakýkoliv jiný rest. Ale po výstřelu šípu doslova "zmizí z cesty". Uhne, sklopí se. Proletajícímu šípu tak nic nestoji v cestě. Vše, co by mohlo způsobit nežádoucí kontakt, je "bezpečně uklizeno někam bokem". A právě odsud pochází jeho jméno - DropAway = "sklánět se".

Lovecký DA se navíc snaží plnit ještě další úkoly :

 • Udržet založený šíp spolehlivě v pohotovostní pozici. Tak, aby se lovec mohl s lukem a na tětivě založeným šípem volně pohybovat v terénu. Šíp musí držet připravený k okamžitému nátahu. Nesmí nikam vypadávat, nikde poskakovat, cinkat atd ...

 • Silné lovecké luky a často složitá pozice neumožňují hladký a technicky dokonalý nátah tak, jako sportovní terčové luky. Během nátahu by měl rest zajistit, že šíp bude stále tam, kde má být. Nemělo by se stát, že by během nátahu z restu spadl. 

  Proto bývají lovecké DA resty vybaveny poměrně masivní a hlubokou "vidličkou", která šíp spolehlivě podrží na jeho místě. A navíc často  ještě "ochrannou klecí", která brání šípu aby z vidličky vypadl během pohybu.


Nicméně nejdůležitější vlastností DA restu je právě jeho schopnost uhnout při výstřelu letícímu šípu. Tak, aby nedocházelo k nežádoucímu kontaktu.

t-drop-away-arrow-restRest typu DA je vždy napojený na luk. Pomocí provázku, který se označuje jako „control“ – "řídící". Ten je, v závislosti na konstrukci, napojený na některý z kabelů, nebo přímo na rameno, luku. A právě tento řídící provázek ovládá správnou funkci restu.

Právě jeho prostřednictvím rest „“, kdy se luk natahuje (tedy má stát a podpírat šíp) a kdy došlo k výstřelu (musí uhnout z cesty).

Obecně lze tvrdit, že pokud na luku uvidíte rest, ze kterého vede provázek (který je někde přichycený), máte téměř jistotu, že jde o rest typu Drop Away.

 

Na současném trhu najdete X výrobců, kteří nabízí Y různých modelů. Otázkou je, zda jsou všechny stejné ?

Odpověď je .. rozhodně ne. V zásadě můžeme DA resty rozdělit do dvou kategorií :

 • Cable Driven (řízené kabelem)
 • Limb Driven (řízené ramenem)


Navzájem se liší samotným principem své konstrukce a podrobně se jim budeme věnovat o kousek níž.

 • Samostatnou třetí skupinou jsou některé méně typické konstrukce. Ty sice v zásadě spadají do jedné z předchozích kategorií, ale vypadají a zdánlivě fungují natolik odlišně, že jsem se rozhodl je, pro přehlednost, dát „bokem


Další otázkou může být : Který DA je nejlepší. Odpovědět si na ni bude muset každý sám, protože bude výsledkem jeho osobních preferencí. A právě proto je dobré, nebo dokonce nutné, vědět, v čem se jednotlivé modely liší. V čem se liší jednotlivé konstrukce. Jaké mají výhody a případné nevýhody.

 

Cable driven rest

Tato konstrukce je o něco starší.

Zjednodušeně můžeme říci, že „tento rest chce ležet“. V jeho útrobách je pružina, která ho sklápí do „ležící polohy“. Pokud nebude jeho chování ovlivňovat řídící provázek (bude povolený nebo zcela odpojený od luku) pak rest bude v ležící poloze.

Hned na tomto mistě je třeba upozornit na "malou zradu". Existují různá vylepšení, která vás mohou při prvním pohledu zmást – např. možnost manuálního postavení vidličky restu do zcela vzpřímené a zafixované pozice. Takový rest, byť konstrukce Cable driven, bude na první pohled vypadat jako Limb Driven – více informací se dozvíte na konci této kapitoly. 

Řídící provázek restu je napojený na jeden z kabelů luku – odtud také pochází jeho název „Cable driven – řízený kabelem“. 

t-QAD flat   QAD locked
Cable driven rest, který se "chová přesně tak, jak mu velí jeho konstrukce".
S povoleným řídícím provázkem "leží"
Rest stejné konstrukce. Provázek je povolený a rest by měl tedy správně ležet.
Avšak tento rest stojí - ovšem pouze díky manuálnímu zvednutí pomocí speciálního mechanismu - viz níže

 

Vždy to ale musí být pouze takový kabel, který se při nátahu luku vydává OD středu směrem k rameni. Před vlastní instalací restu je tedy nutné luk natáhnout a podívat se, který kabel se pohybuje požadovaným směrem (to druhé se naopak pohybuje od ramen ke středu).

 • V klidové poloze je řídící provázek uvázaný tak, že je volný. Tím, že je volný, na rest nijak nepůsobí. A ten se chová tak, jak mu velí jeho konstrukce – přesněji pružinka uvnitř. Tedy leží.

 • Jakmile začnete luk natahovat, kabel luku na který je uvázané řídící provázek, začíná "odcházet" dál od středu luku. A současně tak začíná napínat řídící provázek restu.

 • Ten, díky napínání, svojí silou postupně překonává sílu pružinky a rest, respektive jeho vidlička ve které je založený šíp, se začíná pomalu zvedat. Tohle vše se děje, stejně jako celý nátah luku, relativně pomalu a máte možnost to vcelku pohodlně sledovat.

 • Když je luk naplno natažený, je řídící provázek restu napnuté přesně tak, že rest je plně postavený. A šíp je ve správné pozici, připravený na výstřel.

V okamžiku výstřelu se začíná dít řada věcí, nicméně tentokrát se vše děje velmi rychle a sledovat to (bez pomoci vysokorychlostní kamery) už není prakticky možné.

 • Šíp vyráží společně s tětivou dopředu.

 • Po výstřelu se kabely luku vrací tam, kde byly před nátahem. Tak se vrací zpět i „náš“ kabel luku, na který máme napojené řídící provázek restu. Ten se začíná posupně povolovat a jak povoluje, začíná "se dostávat ke slovu" pružinka a sklápí vidličku restu.

 • Když se k restu přiblíží křidélka vylétajícího šípu, musí být řídící provázek naprosto volný. V té chvíli už má plnou kontrolu vnitřní pružinka, kerá donutila rest zcela ulehnout.

 • Rest tak „zmizel“ šípu, nebo přesněji jeho křidélkům, z cesty. Nedochází k žádnému kontaktu, žádné kolizi. Šíp není na své dráze ničím vychýlen a odlétá tak čistě a přesně kam má.


Pokud jste si výše uvedený text přečetli pečlivě, už možná tušíte, že správné vyladění řídícího provázku restu je velmi důležité. Musí být uvázán na správném místě a musí mít správnou délku. tak aby bylo zajištěno, že :

 • šíp se začne při nátahu zvedat co nejdříve

 • při plném nátahu musí byt rest maximálně zvedlý a řídící provázek musí být napnutý. Ale pouze „tak akorát“, aby příliš netahal za kontrolní kabely luku, neboť přiliš velký tah může negativně ovlivňovat časování či synchronizace kladek luku

 • při výstřelu by měl rest podpírat šíp co nejdéle (tak aby nezačal padat dolů)

 • a hlavně - v okamžiku průletu křidélek už rest MUSÍ být naplno sklopený. Komplikací je, že o sklopení restu se stará pouze vnitřní pružinka. Pouze a jenom na její síle závisí, jak rychle a spolehlivě se rest dokáže sklopit.


Je asi zřejmé, že vyladit tento rest (najít správné místo na uvázání řídícího lanka a jeho délku a napnutí) tak, aby vše fungovalo co nejlépe, je poměrně komplikované.

Nátah luku lze provádět pomalu a tak lze sledovat jak se rest chová – jak a kdy se zvedá, kdy dosahuje maximálního zvednutí. A zda, případně jak moc, tahá řídící provázek za kabely luku - a jaké to má případné důsledky na chování kladek.

Výstřel je ale otázkou zlomku vteřiny a sledovat průběh událostí není prakticky možné. Snad jedině vysokorychlostní kamera by dala přesný obrázek toho, co se děje. Ale zde se bavíme o kameře s rychlostí alespoň 2.000 fps a ideálně více. A bohužel takové vybavení má k dispozici jen málokdo.

Proto se pro ověření správnosti funkce – včasného sklopení - používají méně sofistikované postupy. Např. rtěnka nebo pudr, které se nanesou na křidélka šípu a po výstřelu se zjišťuje, zda nezanechaly stopy na restu (což by znamenalo nežádoucí vzájemný kontakt).

Osobně (a berte to prosím skutečně jen jako můj názor) považuji nastavení DA restu typu Cable driven za natolik komplikované, že si dovolím vyslovit následující kacířský názor :

 • opravdu perfektní vyladění budete mít pouze v případě, že si jej provedete sami. A budete schopní a ochotní tomu věnovat mnoho hodin pokusů a testování

 • pokud vám nastavení provede někdo cizí (a nebude to váš vůbec nejlepší kámoš), pak rest sice bude fungovat, ale nebude vyladěn zcela ideálně. Aby bylo jisté, že nedojde k nežádoucímu kontaktu, bude rest pro jistotu nastavený tak, že začne padat zbytečně brzo.

  Pravda je, že dříve je lepší nežli později, ale i to není ideální. Šíp se totiž začne při výstřelu zbytečně brzy "propadat" – sklání se, zatímco je stále na tětivě. A k cíli tak bude odlétat „se skloněným čumákem“. Možná méně, možná více.

Při terčové střelbě to snad tolik nevadí – křidélka jej rychle narovnají. Ale pokud střííte šíp s pevnými loveckými hroty, stabilizace už není tak jednoduchá. Pak  se vám může stát, že "broadheady" budou dopadat o kousek níže než šípy  sterčovými hroty. V každém případě je to lepší, než kdyby se rest sklápěl pozdě a docházelo ke kontaktu s křidélky šípu – výsledky takové kolize by byly mnohem, mnohem horší.

Možným problémem mohou být také nečistoty nebo led, které omezí volný chod mechanismu. Už víme, že rest sklápí vnitřní pružinka, která nemusí být dost silná na to, aby dokázala překonat odpor zablokovaného mechanismu.

Cable driven konstrukce je starší a v podstatě ji můžeme označit za „klasickou“. Pokud jste snad z textu vycítili moji "nechuť" k ní, máte možná pravdu, ale berte ji prosím, jako můj, čistě subjektivní, názor. A na mém názoru vlastně vůbec nezáleží :-)

Protože i já musím uznat, že právě na tomto principu pracuje řada nesmírně populárních DA restů, které používají tisíce zkušených bowhunterů. A jsou s nimi naprosto spokojeni a budou vám na ně doslova „přísahat“.  

Typickou ukázkou DA restů konstrukce Cable driven je celá modelová řada jednoho z nejpopulárnějších výrobců – QAD (Quality Archery Design) .. např. jejich top model HDX.

Dalším výrobcem je např. můj „milovaný“ Trophy Taker, který až na jedinou výjimku (nejvyšší model Smackdown Pro), má všechny zbývající DA resty právě typu Cable driven.

Dalším výrobcem, používajícím tuto konstrukci je např. NAP s modelem Apache,  atd, atd ... 


Někdy - hlavně z obrázků v katalogu - je velmi obtížné rozpoznat, jakou konstrukci ten který DA rest používá. Nabízím, několik pomůcek :

 • Pokud se výrobce o typu konstrukce výslovně nezmiňuje, půjde na 90% o Cable driven. Naopak, pokud výrobce použil odlišnou - novější konstrukci, většinou to někde píše velkým a výrazným způsobem.

 • Pokud uvidíte řídící provázek přivázaný na rameni luku, je to vždy novější Limb Driven. Pokud ale uvidíte provázek přivázaný na lanka luku, neznamená to vůbec nic (více informací v kapitole o Limb Driven restech)
 • Podívejte se na obrázky – a hledejte takové, kde je řídící provázek volný nebo/a není k ničemu připojený. Pamatujte, že Cable driven rest „chce ležet“. Pokud tedy na takové fotce vidlička restu leží, půjde pravděpodobně o tento typ.
   
QAD mech
Rest firmy QAD a jeho "čmudlík" - jeho stisknutím manuálně zvednete vidličku restu a zafixujete ji ve zvednuté poloze

Ale pozor : Jak už bylo zmíněno na začátku kapitoly, někteří výrobci Cable Driven restů své modely doplnili o různé vychytávky a vylepšení, které vás mohou lehce zmást. Jejich resty totiž v klidové pozici mohou vypadat přesně opačně, než jsme si zde popsali – i s volným řídícím lankem, mají vidličku zcela postavenou.

Např. již zmíněný QAD má všechny své resty výhradně konstrukce Cable Driven. Tedy, v klidové poloze by měla vidlička ležet. Jenže, jejich resty mají navíc možnost vidličku manuálně zvednout do naplno zvedlé polohy a v ní rest zafixovat.

Prostě založíte šíp a palcem zmáčknete "čmudlík" na restu. Tím vidličku manuálně postavíte a ta se v této pozici zafixuje a pěkně drží šíp. Takto postavená zůstává po celou dobu, dokud ji zase nesložíte manuálně dolů, nebo nevystřelíte.

A právě takový rest, s manuálně postavenou vidličkou, se pro neznalého pozorovatele bude tvářit jako zcela odlišná konstrukce.

 

Limb Driven rest

Jedná se o novější a modernější konstrukci, která je založena na opačném principu.

Rest samotný, obsahuje pružinku, která drží vidličku restu ve vzpřímené poloze. Tedy můžeme říci, že „rest chce stát“.

Pokud ho necháme jen tak, bez vlivu řídícího lanka, pak skutečně vidlička restu stojí - bude vzpřímená.

Řídící provázek se napojí na libovolné rameno luku – odtud také pochází jeho název Limb Driven – "řízený ramenem". Upevní se někam blízko ke kladce - na tomto místě se totiž při nátahu rameno luku začne ohýbat jako první.

Zde se provázek uváže a pořádně se napne. Tímto napnutím překonáte sílu vnitřní pružinky a donutíte tak vidličku restu si lehnout.

Smack t-LimbFasten
"Ukázkové chování" DropAway restu typu Limb driven - volný řídící provázek a vidlička naplno stojí Řídící provázek uchycený "klasickým způsobem" - na rameno luku, blízko ke kladce.


V klidové poloze (nenatažený luk) tedy vidlička leží a založený šíp nic nepodpírá. Z tohoto důvodu je nezbytné si na tělo luku instalovat něco, co podrží založený šíp na jeho místě. Tak, aby nikde neposkakoval a nikam nepadal. Např. malý plastový držáče jaký je obrázku vpravo.

ramarrowholder1

 • Jakmile začnete napínat luk, ohnou se ramena luku a tím se téměř okamžitě povolí napnutí řídícího provázku restu

 • Povolený řídící provázek už nyní rest neovlivňuje a jeho vidlička se tedy okamžitě postaví tak, jak mu "velí" jeho pružinka

  Postaví se hned, najednou a do plně vzpřímené polohy. Šíp přitom sám vyskočí z plastového držáčku a nadále už spolehlivě leží ve vidličce restu


Takto vše zůstává po celou dobu nátahu a míření. Řídící provázek je povolený, rest naplno postavený, šíp ve vidličce a nachystaný k výstřelu. 

V okamžiku výstřelu se opět děje několik věcí zaráz :

 • Šíp vyráží společně s tětivou dopředu

 • Vidlička restu stále naplno stojí a plně podepírá šíp

 • Ohnutá ramena luku se postupně narovnávají ...  ale, stále ještě nejsou úplně rovná a tak je řídící provázek stále volný.

 • Vidlička restu tedy stále stojí a stále naplno podepírá prolétající šíp

 • Až téměř na samotném konci výstřelu se rameno luku narovná natolik, že napne řídící provázek. Pochopitelně ho napne obrovskou silou, které se síla „nebohé“ pružinky uvnitř restu nemůže vůbec rovnat.

 • V této chvíli dosud naplno stojící vidlička restu padá. Nebo přesněji - je stržena dolů. Její sklopení nemá na starost nějaká minipružinka uvnitř, ale strhne ji naprosto nekompromisní tah ramene luku.

Rest sebou prostě práskne naplno a během „tisíciny“ vteřiny. Tu „tisícinu“ berte jako řečnický obrat – prostě dost rychle na to, aby prolétajícímu šípu uhnul z cesty. V posledním okamžiku, ale přesto naprosto spolehlivě a včas.

Výhody tohoto řešení jsou, myslím, zřejmé :

 • Protože rest padá pod silným tahem ramene luku je zde značná odolnost vůči špíně a ledu. Pokud by se mechanismus zasekl, pak většinou pouze při nátahu, což okamžitě poznáte – vidlička se šípem se prostě nezvedne a v takovém případě nátah prostě přerušíte. Je to pochopitelně nepříjemnost, ale ne taková jak naprosto pokažený výstřel.

 • Velmi jednoduchá instalace a prakticky nulová nutnost ladění. Pokud po instalaci provázek uvážete tam kam patří a pořádně napnete, máte vše hotovo. A přitom je zajištěné, že rest bude pracovat správně. Žádné složité bádání a experimenty s pozicí provázku a „časováním“ restu.

 • Rest zůstává naplno postavený po většinu doby odletu šípu. Ten tak naplno podpírá a šíp nikam nepadá.Teprve před průletem křidélek se rest sklápí. A znovu – protože se sklápí vlivem síly ramene luku, sklopí se rychle a včas.


A nevýhody ? No, když se budeme snažit, nějaké najdeme.

 • Snad to, že nabídka Limb Driven restů na trhu je mnohem menší než u starší Cable driven verze. 

 • Druhou nevýhodou pro někoho může být nutnost instalovat provázek na rameno luku. S tímto trochu souhlasím - provázek vedoucí od restu přes celý luk někam ke kladce se mi také moc nelíbí.

Navíc někteří výrobci luků (např. Bear) zakazují na ramena, v oblasti poblíž kladek, cokoliv instalovat. Toto omezení se pravděpodobně týká hlavně externích tlumičů vibrací, a řídící provázek od restu vadit asi nebude (pouze můj názor). Nicméně, pokud chcete dodržet doporučení výrobce, pak by se zde nemělo vázat prostě nic.

 

t-lineroute
Řídící provázek restu Limb Driven uvázané na kabeláži luku. Spolehlivě funguje.
Jen je potřeba vybrat ten "správný" kabel a vhodné místo na uvázání ...

 Naštěstí existuje řešení. Řídící provázek můžete uvázat, podobně jako u předchozí konstrukce, na jeden z kabelů luku. Tentokrát to ale bude takový, který se během nátahu pohybuje DO STŘEDU luku.

Prostě provázek uvážete, zajistíte a pořádně napnete. Při nátahu se kabel pohybuje směrem do středu luku, tím se řídící provázek povolí a rest se postaví. Naopak při výstřelu se kabel luku vrací zpět, tím napne řídící provázek a rest se sklopí.

Tento způsob uvázání jednak vyhoví případnému omezení ze strany výrobce a jednak působí esteticky lépe. Opět můj názor.

Pokud si zvolíte správné místo na uvázání, pak rest bude fungovat naprosto spolehlivě.

Pokud se rozhodnete pro DA rest tohoto typu, pak se vám nabízí třeba LimbDriver od firmy VaporTrail.

Nebo můj oblíbený SmackDown Pro od firmy TrophyTaker (pozor – pouze tento model, ostatní modely z jejich nabídky jsou Cable driven konstrukce)

A nebo RipCord S.O.S od firmy Ripcord Arrow Rest (opět pouze tento model) a třeba Versa Rest od firmy Hamskea.

 

Výše uvedený přehled berte pouze jako orientační. Při psaní tohoto článku jsem rozhodně nedělal žádný detailní průzkum současného trhu. Je tedy klidně možné, že najdete nějaký další – pak děkuji předem za upozornění (třeba v diskuzi pod článkem).

Při určování, zda se jedná o LImb Driven konstrukci, vám mohou pomoci následující tipy :

 • Jakmile uvidíte provázek přivázaný na rameno luku, jde jasně o Limb Driven konstrukci

 • Pokud výrobce nabízí Limb Driven konstrukci, pak se jí většinou v popisu produktu výrazně chlubí

 • Pokud je z obrázku zřejmé, že řídící provázek je volný – není na nic přivázaný a vidlička restu stojí, pak jde pravděpodobně o Limb Driven rest (pozor ale na možnou záměnu s Cable Driven resty od firmy QAD, které umožňují manuální postavení vidličky – popsáno v předchozí kapitole)

 • Pokud na obrázku vidíte, že řídící provázek je napnutý (ať už je uvázaný kamkoliv) a rest „leží“ (šíp je zacvaknutý do pomocného držáčku), pak jde velmi pravděpodobně o Limb Driven rest

 

Méně typické konstrukce

Už na začátku bylo napsáno, že zde poisované DA resty si svoji vlastní kapitolu tak úplně "nezaslouží" . Podstatou své konstrukce patří do jedné ze dvou předchozích skupin. Ale, vizuálně jsou od klasického "padáku" natolik odlišné, že jsem je pro přehlednost "dal bokem" :-)  Nehodlám se jim nijak detailně věnovat, takže následující text berte jako čistě orientační.

Důležité je, že jsou také ovládány řídícím provázekm. Nicméně, zatímco „typický“ DA rest se při výstřelu sklápí dopředu, „netypické“ resty provádí všelijaké „kejkle“ :-) Otáčí se, posouvají bokem atd . 

Typickou ukázkou může být rest Revolution 2 od firmy Trophy Ridge

Do tohoto restu (v zásadě pracuje na principu Cable Driven) vložíte šíp a pootočením dvojité vidlice je doslova zacvaknete. V klidovém stavu a při nátahu zůstává vidlice restu v této zavřené poloze. Perfektně drží šíp, který nikam nepadá, neskáče.

Teprve při výstřelu dojde k otočení vidlice o 90o – šíp je uvolněný a jeho průletu nic nebrání.

Rev2Close Rev2Open
Revolution v "zamčeném stavu". Takto spolehlivě drží šíp v pohotovostním stavu i během nátahu  Při výstřelu se celý otočí o 90o a uhýbá tak šípu z cesty


Je to zajímavé řešení, které se ale v praxi nijak výrazněji nerozšířilo. Nicméně, pokud je mi známo, majitelé jsou s jeho funkčností docela spokojeni. Firma Trophy Ridge dnes dokonce nabízí už inovovanou verzi tohoto restu - model 2.

 

ArmorRest od firmy NAP (New Archery Products) vypadá hodně podobně jako již zmíněný Revolution ....

Notyp-arrmorrest

 

TriVan rest  je hodně velká zajímavost. Na první pohled vypadá téměř jako klasický a populární pevný lovecký rest „Whisker Biscuit“ – štětinaté kolečko. Jenže, zde se po výstřelu štětinky stáčí bokem. Nápad a konstrukce bezesporu zajímavé, ale pravděpodobně nepříliš úspěšné. Vycházím z toho, že jej dnes už běžně nekoupíte - snad pouze na eBayi.

Notyp-Trivan1 Notyp-Trivan2
Trivan v pohotovostním stavu - štětinky drží šíp ... ale po výstřelu se stáčí bokem


Jako ukázka toho, že existují i hodně netradiční konstrukce to snad stačí. Pokud vás to opravdu zajímá, pak na Internetu dozajista dokážete nalézt další kousky.

Já bych snad pouze dodal, že se rozhodnete investovat do svého prvního restu typu DropAway, doporučuji vydat se osvědčenou cestou „padací vidličky“. A podobné experimenty si nechat do budoucna, až se budete skutečně doopravdy nudit :-)

 

Takže, to je snad na téma Drop Away restů definitivně vše. Pokud se tedy na trhu neobjeví nějaká revoluční konstrukce, která by si znovu zasloužila naši pozornost.  

Na úplný závěr snad jen malé shrnutí - DropAway rest je tím nejlepším, co si na svůj lovecký luk můžete pořídit. Ale jaký typ a jaký model to bude, je pouze a jen na vás. 

H.


disbut2