Menu

V našem seriálu Jak vybrat luk, tak i v několika dalších článcích najdete zmínku o tzv. DryFire (výstřelu naprázdno). Tehdy jsme se omezili na prosté konstatování, že je to jedna z nejhorších věcí, které se vám při střelbě z kladkového luku mohou stát.  Pokud začínáte, nebo nestřílíte dlouho, možná se vám budou hodit následující podrobnější informace.

 

Proč je DryFire tak nebezpečný ?

Nejprve si ujasněme, že se bavíme o kladkovém luku. Moderním kladkovém luku. Díky všem technologiím a konstrukcím kladek, ramen, materiálů, dokáže takový luk během nátahu v sobě naakumulovat obrovské množství energie.

Tuto energii musí při výstřelu někam řízeně předat. Předává ji pochopitelně šípu. Ač se vám může šíp zdát jako naprosto nicotná a nevýznamná překážka pro silný luk, opak je pravdou. Správně vybraný šíp (s odpovídající váhou a odpovídajícím spine) odebere při výstřelu luku většinu (cca 75%) nashromážděné energie. Ta zbývající se projeví jako vibrace a zvukový efekt doprovázející výstřel.

Výrobce pochopitelně logicky předpokládá, že většina energie bude řízeně odebrána – předána šípu. S ohledem na tento základní předpoklad je pak navržena konstrukce luku. Jeho síle odpovídají materiály ramen, velikost ramen, materiály a robustnost kladek, jejich uchycení v ramenech, tloušťka tětivy a kontrolních lanek atd.

Pokud z jakéhokoliv důvodu dojde k výstřelu bez šípu, dojde při výstřelu k uvolnění veškeré energie pouze do těla luku a všech součástí. Ty tak dostávají 4x víc energie, než se při jejich konstrukci předpokládalo. Pokud se nebudeme bavit o výjimečných událostech, je výsledek zřejmý – s velkou pravděpodobností něco „nevydrží“, „povolí“, „praskne“ atd ... :

 • může prasknou tětiva nebo některé z lanek
 • může prasknout, nebo se ohnou kladka
 • může prasknout rameno luku, což je o to nebezpečnější, že prasklina nemusí být na první pohled zřejmá a rameno zcela povolí později.
 • může se poškodit osa, kterou je kladka uchycena v rameni luku
 • To vše je doprovázeno děsivým zvukem, troufnu si říct až třeskem. Luk dokáže být hlučný i se šípem, ale při DryFire je jeho projev děsivý.

prostě ... a řekněme si to otevřeně - může se „dodrbat“ úplně všechno :-(  Jen pár ukázek ...

t Foto-703099 t Foto-719038 t Foto-720836
t Foto-788504 t Rytera-Hybrix-Cam  


Ač se výše uvedený seznam a fotky zdají děsivé už samy o sobě, není to ale to nejhorší co se může stát. Tím je nebezpečí zranění střelce. Když si představíte, co všechno na luku praská a povoluje a jak blízko u toho je např. obličej, oči nebo ruka je jasné, že k pořádnému maléru nemusí být daleko.

warnwarn


Ohledně DryFire asi není třeba nějak moc polemizovat. Berme prostě na vědomí fakt, že je to to nejhorší co se nám při střelbě z kladkového luku může stát (*). A že se za každých okolností musíme maximálně snažit, aby k tomu vůbec nedošlo !!!

 

(*) technická poznámka – pochopitelně to nejhorší by asi bylo, že při střelbě někoho trefíme, zraníme nebo usmrtíme Nicméně předpokládám, že čtenáři mají „v hlavě mozek“ a při střelbě dodržují alespoň elementární základy bezpečnosti.

 

 

Jak se to vůbec může stát ?

 

Aby se vám DryFire pokuid možno nikdy nestal, zopakujme si hned na úvod jedno základní doporučení : 

 • pokud je to jen trochu možné, nikdy nenatahujte luk BEZ založeného šípu. Prostě VŽDY, kdy to okolnosti dovolí (např na DrawBoardu to asi nepůjde), založte šíp a nátah provádějte s ním. I když vůbec nemáte v úmyslu střílet a nátah ukončíte kontrolovaným spuštěním zpět.

 Pochopitelně se založeným šípem provádějte nátah VŽDY tak, aby v případě náhodného výstřelu šíp odletěl bezpečným směrem !!!

 

Pokud jste „zkušený mazák“ a právě teď pohrdavě potřásáte hlavou a pod fousy si mumláte něco ve smyslu „.. když jsou idioti tak ať radši vůbec nestřílí....to mě se stát nemůže...“  pak jste (dle mého skromného názoru) na nejlepší cestě k tomu, aby jste si to prožili na vlastní kůži. Ono totiž těch možností, jak k DryFire může dojít je víc a ne každý vás hned napadne ...

 

 • Nepoučený laik. K vašemu luku se přimotá někdo zcela nezkušený. Šípu se pochopitelně bojí, tak ho tam nedá. Luk natáhne naprázdno, soustředěně zamíří, nasadí výraz lovce a vystřelí.  Toto je nejčastější scénář, když se luk dostane do rukou neznalému člověku. Berte v potaz že naprostá většina laiků o DryFire v životě neslyšela a ani by je něco takového nenapadlo. Nikdo neznalý prostě ani netuší, že luk naprázdno vystřelit nesmí. 

Řešení 1 - nejlepší je luk nikomu na takové to „vyzkoušení“ prostě nepůjčovat. A pokud už musíte, pak ho informovat a přesvědčit, se zda chápe co mu říkáte. Mít luk na očích protože stačí chvilka a nějaký „vošoust“ se ho zmocní a první co ho napadne bude taková blbost.

Řešení 2 - ještě lepší bude, když kromě vysvětlení, založíte navíc šíp. Jen pro jistotu. Navíc, většina lidí se založeného šípu bojí tak, že původně vyžadované vyzkoušení odmítne :-)

 

 • Poučený nešika. Dotyčného jste sice informovali, že nesmí střílet, ale on přesto, byť nechtěně (aspoň to tvrdí), zmáčkl spoušť na release a vystřelil.

Řešení 1 – nejlepší - dejte mu tam šíp.

TrufireblindŘešení 2 – pro účel častějšího půjčování není špatný nápad mít „slepý release“ – viz obrázek vpravo. Vypadá jako normální release, ale nelze ho odpálit – prostě mu tam chybí spouštěcí mechanismus (http://www.lancasterarchery.com/tru-fire-draw-check-tool.html). Stojí to cca 20 $ a toto nebezpečí eliminujete. 

 

 • Cvičný nátah pomocí prstů. Nátah jenom prsty je velmi záludný, i když jste dotyčného poučili, že nesmí vystřelit naprázdno. Moderní kladkové luky mají velmi specifickou křivku nátahu. Okamžitě po zahájení nátahu nastupuje plná síla luku, která vydrží téměř až do konce a pak velmi rychle klesá (výrazný Let-Off). Při pouštění probíhá tato křivka úplně stejně opačným směrem.  Pokud nyní z plného nátahu začne pomalu napnutý luk spouštět zpět, může ho zaskočit nečekaně rychlý nárůst síly a tětiva se z prstů jednoduše vysmekne. Pokud není založený šíp, opět tu máme typický DryFire.

Řešení 1 - při každém natahování luku mějte založený šíp.

Řešení 2 - nenatahovat moderní kladkový luk prsty, Na to je release nebo jeho "slepá" náhrada.

 

 • Povolí smyčka D-loop - pokud není smyčka na tětivě uvázaná správně, nebo nejsou správně zatavené její konce, hrozí nebezpečí, že proklouzne a povolí. Pokud jste natahovali luk a neměli tam šíp, právě jste „vyrobili“ ukázkový DryFire

Řešení 1 – při každém natahování luku mějte založený šíp.

Řešení 2 – můžete zkuti namísto klasické D-loop smyčky použít některý alternativní způsob – více informací najdete v článku  S D-loop na věčné časy?.

 

 • Selhání release. Problém je velmi podobný selhání smyčky D-loop. Pokud používáte kvalitní vybavení od renomovaného výrobce, je pravděpodobnost poměrně malá, pokud ovšem nešlo o příliš jemně nastavenou „spoušť“.

Řešení – při každém natahování luku mějte založený šíp.

 

 • Praskne tětiva. Tak toto je velký průšvih, protože pokud tětiva nepraskla hned někde na začátku nátahu, následuje silný až plný DryFire, kterému navíc nelze předejít obligátní radou – mějte založený šíp.

  Bude záležet v jakém místě tětiva praskla a jak moc energie stačil šíp odebrat. V nejhorším případě praskne někde přímo za ním. Obě ramena luku dostanou plnou dávku energie a kromě prasklé tětivy budete mít ještě s největší pravděpodobností poničené další části vašeho miláčka

Řešení – jedině prevence. Využijte každou chvíli, kdy si svůj poklad zálibně prohlížíte a dívejte se pořádně. Prohlédněte tětivu, lanka. Zkontrolujte serving. Prohlédněte kladky. Hledejte jakýkoliv náznak toho, že něco začíná být špatně. Pokaždé když tětivu ošetřujete voskem, kontrolujte zda není roztřepaná, zeslabená. Pozornost věnujte místu, kde je tětiva dělená – např. instalován Peep Sight atd .. Pokud najdete problém – vyměňte celou tětivu i s lanky. Hned. Nová sada stojí kolem 70$ a máte ji doma za 2 týdny. Nestojí to za ty problémy.

 

 • Poškozený šíp – pokud jste založili šíp, který byl poškozený tak, že při výstřelu nevydrží nápor energie a praskne, máte DryFire jak „vyšitý“.  Jak vážné budou jeho následky záleží na tom, jak moc energie stačil před svým kolapsem odebrat.

warn

Kromě nebezpečí poškození luku hrozí ale největší nebezpečí vám. Obzvlášť u karbonových šípů platí, že do poslední chvíle vypadají OK, ale pak se rozletí na několik kusů, vybavených pekelně ostrými hroty. Bohužel zadní část vyrazí obvykle dopředu a směrem dolů – tam kde máte svoji ruku držící luk. K pořádnému maléru a poměrně těžkému zranění chybí už jen setina vteřiny ....

Myslím, že tento obrázek ilustruje poměrně přesně to, o čem píšu. 


Řešení 1 – musíte si být jistí, že šíp, který ze svého silného luku hodláte vystřelit je v pořádku ! Pokud máte jakékoliv pochybnosti, nestřílejte s ním. Dejte ho k rajčatům jako stylovou opěrnou tyčku. Ty „blbé“ dvě stovky za to vážně nestojí.

Ke shlédnutí doporučuji také toto video - Flex It First, které kromě varování obsahuje i doporučení jak této katastrofě předcházet (stačí před každým výstřelem pořádně otestovat – propružit šíp. Pokud začne vydávat divné zvuky, praskat – PRYČ s ním!)

Řešení 2 – používejte kompozitní šípy (karbon a hliník).  Šíp s hliníkem většinou nepraskne. To už se dříve ohne tak, že jej vyřadíte ze svého arzenálu sami. Navíc hliník zvyšuje váhu šípu, což je vlastnost, kterou lovci lukem uvítají.

 

 • Nevhodný – lehký šíp – Už v seriálu pro začátečníky zaznělo, že šíp musí ODPOVÍDAT luku. Nelze ze silného luku střílet jakýkoliv šíp. Existuje závazné doporučení pro minimální váhu (celého) šípu. 5grainů na 1 libru nátahu (tedy pro 70lbs luk je minimální povolená váha šípu 350 grainů). Nikdy ne méně! Proč? Protože konstrukce luku předpokládá odběr energie a šíp pro tento odběr musí mít nějakou hmotnost. Pokud váží víc, je to OK. Pokud váží méně, je problém. Nemusí odebrat energie dostatek a výsledkem je částečný DryFire. Může ale také díky návalu energie prasknout a výsledek je popsán výše.

Řešení – prosté. Používejte těžší šípy než je předepsané minimum. Pokud je vaším cílem lov, stejně budete, s ohledem na dostatečnou ranivost, těžké šípy potřebovat (více najdete informací v článku Lehké nebo Těžké šípy?)  Pro lovce neexistuje jediný důvod proč používat příliš lehký šíp!

 

 • Poškozený Nock (končík). Pokud střílíte více šípů do jednoho terče, občas se vám povede tzv. „Robin Hood“. Jeden šíp trefí druhý. Nemusí ho zrovna zničit, občas po něm jenom sjede. Hlavně zpočátku z toho máte radost. Vždyť je to důkaz, jak moc vám to jde!

 

Problém ale je, že při těchto kontaktech dojde často k poškození a ne vždy je na první pohled vidět. Co hrozí v případě poškozeného karbonového šípu je popsáno výše.  Při kontrole nezapomeňte pořádně prohlédnout také Nock (konec šípu s drážkou, kterým se zakládá na tětivu). Nock je z plastu, všelijaké barvy a většinou takový poloprůhledný. Jeho případné poškození je na něm velmi špatně viditelné. A to může být problém.

Pokud na tětivu založíte takový šíp, poškozený nock nemusí zvládnout nápor energie a rozpadne se. Tětiva po něm sjede a proklouzne kolem šípu. Šíp zůstane na svém místě nevystřelen, ale luk si „práskne“ naplno a hlavně naprázdno. Ukázkový DryFire.

Řešení – kontrolujte Nock šípu. Pokud se vám na něm cokoliv nezdá, vyměňte jej. Jde o korunovou položku a vy máte dozajista pytlík náhradních. A když ne, tak si je kupte.

 

Až donedávna jsem si myslel, že výše uvedený seznam je kompletní. Nicméně nedávné události mě donutily dopsat další bod a tím je „Exotická a zdánlivě nepochopitelná chyba střelce“ jako je např. střelba bez šípu. Tím nemyslím již popsanou situaci, kdy si někdo neznalý cvičně luk natáhne, ale okamžik, kdy střelec během střelby prostě zapomene pro příští ránu založit šíp :-)

 

Pokud se vám to zdá jako bláznivé, souhlasím. Pokud se vám to zdá jako vymyšlené, pak vězte, že jsem to viděl na vlastní oči a od viníka/oběti jsem stál necelý metr. 

 • girlMoje manželka má luk poměrně krátkou dobu a tak k tréninku využívá i naši domácí střelnici (z haly k terči v garáži je to 9m - na trénink stačí).
 • Stříleli jsme takový malý, rodinný závod. Slovo "závod" neberte vážně :-)
 • Všiml jsem si, že dělá chybu v technice nátahu a držení.
 • Vytkl jsem jí to.
 • Ignorovala to.
 • Vytkl jsem jí to znovu a důrazněji. Tedy asi dost důrazně.
 • Začala se snažit a přesnost se zlepšila.
 • Dal jsem jí další rady a trval na dokonalém provedení.
 • Byla, chudák, natolik soustředěná na plnění všech těch mých požadavků, že prostě zapomněla do luku založit šíp.
 • Prostě luk natáhla, soustředila na zadané úkoly tak moc, že už na nic jiného nemyslela ... a vystřelila.
 • Ozvala se docela velká rána ...
 • V první chvíli jsme ani jeden nechápali co se stalo. Mě osobně trvalo asi 20 vteřin, než mi došlo co se vlastně stalo.


Nejhorší na tom je, že jsem jí měl celou dobu před očima. Přiznám se, že jsem se na ni v tu chvílí až  tak úplně nesoustředil (řešil jsem své problémy), ale i tak ... vůbec mě nenapadlo, že to, co se kousek ode mě odehrává, je nějaký divný a že bych ji měl zastavit.

Výsledek tohoto DryFire naštěstí nebyl nijak fatální – více informací  najdete níže. Nicméně je to příklad, že v reálném životě může nastat situace, byť se vám zdá naprosto nesmyslná. 

 

Pokud už se stalo, co teď s tím ?

Pokud už došlo k tomu, k čemu dojít nemělo, a vám nebo někomu jinému se na vašem luku „povedl“ DryFire nabízí se tento postup:

 • Pomodlete se. Pokud budete mít opravdu štěstí, nemuselo se vašemu luku nic stát. Moc na to nespoléhejte, ale možné to je. Uklidněte se a dejte si cigáro, nebo alespoň pár minut oddechu. Teď už vám nic neuteče .... naopak jakékoliv uspěchané a nerozmyšlené kroky a snaha o nápravu mohou spíše uškodit.

 • Prohlédněte pozorně postupně celý luk. Prohlédněte riser, obě ramena a hledejte poškození, praskliny, známky poškození.  Pokud byste nějaké poškození našli, nedávejte luk do bowpressu – mohlo by dojít k jeho totálnímu zničení a k vašemu poranění.

 • Prohlédněte obě kladky. Hledejte hrubé poškození, praskliny. Pohledem zboku zkontrolujte, zda kladky nejsou ohnuté.

 • Zkontrolujte uchycení kladek v ramenech luku – čepy. Zda nejsou poškozené, uvolněné apod.

 • Zkontrolujte tětivu a lanka. Mohou být a pravděpodobně budou shozeny z kladek a nacpány mezi kladkami a rameny luku.  

 • Pro navrácení tětivy zpět na kladky budete muset luk zmáčknout v bowpressu. Pokud používáte jednoduchý přenosný – např. Bowmaster může se vám stát, že nebude schopen zmáčknout luk na jeden pokus – nemá tak dlouhý chod. Budete asi muset improvizovat. Jiné portable řešení – např. Synunm Press by to mohl zvládnout. Nejlepší pochopitelně bude opravdový velký bowpress. Tohle už je práce pro něj. Pokud jej máte někde v blízkém okolí, neváhejte.

 • Jakmile máte luk zmáčknutý tak, že by bylo možné nasadit zpět tětivu a lanka, na chvíli zadržte. Znovu pečlivě prohlédněte kladky – především drážky, které tětivu vedou. Velmi často můžete najít poškození právě tam – různé záseky apod. Znovu zkontrolujte tětivu i lanka – obzvláště ty části, které jsou běžně na kladkách – při vysmeknutí z kladek se mohly poškodit.

 • Vyzkoušejte, zda se kladky volně otáčí na svých čepech , zda někde nedrhnou a zda nejsou ohnuté.

 • Zatímco je luk stále zmáčknutý, znovu pečlivě prohlédněte ramena luku a riser – hledejte, zda se pod tlakem pressu neobjevilo nějaké poškození.

 • Nasaďte tětivu i lanka zpět na své místo. Pokud je vše v pořádku, zkuste Bowpress pomalu povolit tak, aby luk byl zmáčklý minimálně. Znovu zkontrolujte zda je vše na svém místě a zda se vše otáčí jak má.

 • Pokud jste dospěli až sem a zatím stále vše vypadá OK, začíná vám svítat naděje. Povolte Bowpress, vyndejte luk, znovu si jej celý prohlédněte a raději ještě jednou.

 • Pokud je stále vše OK, pak ... asi napište do Vatikánu ať někoho pošlou, že se u vás stal zázrak :-)  Nebo ne, nepište .. dejte si chvíli „oraz“ třeba i cigáro. Pak se nadechněte, vezměte si release, šíp a zkuste velmi opatrně luk natáhnout. Pozorně sledujte zda se vše hýbe jak má. Zda vše chodí jak má. Zda se vše chová jak má. Klidně z plného nátahu luk kontrolovaně spusťte a zopakujte to několikrát. Pak zkuste testovací výstřel. Nebo několik výstřelů. Sledujte, zda šíp dopadá na ta samá místa jak před nehodou. Pokud šípy budou létat výrazně jinam než předtím, něco je jinak .. něco se změnilo a vy byste měli přijít na to co.

 

Výše uvedený scénář je optimistický – všechno je OK. Realita ale může být jiná. Pokud na svém luku najdete nějaké poškození, zastavte celou záchrannou operaci. Luk bude potřebovat skutečný servisní zásah. Bude potřeba vyměnit poškozený díl – ať kladku, tětivu, lanka, ramena. V každém případě je to problém. Obzvláště u nás. V USA byste luk ještě ten den zavezli do autorizovaného servisu a doufali, že se vám za den, dva maximálně za týden vrátí zpět.

U nás to budete mít složitější. Servisů, na které se můžete obrátit není mnoho. Použijte Internet a najděte si kontakty. Zavolejte a vysvětlete co se stalo. Poslouchejte, co vám mohou nabídnout. Umí to ? Umí vaši značku luku? Věříte jim? I u nás existují šikovní lidé, kteří vám mohou pomoci. Otázkou je, zda mají nezbytné náhradní díly, zda je dokáží sehnat a za jako dlouho.

V nejhorším případě je možné obrátit se na servis v zahraničí - může to být Německo, Anglie, Finsko a když by bylo nejhůř může to být pochopitelně i USA. Tam je nabídka služeb nejširší. Problémem ovšem bude posílání, poštovné tam a zpět, domluva, placení opravy atd ...

Můžete se pochopitelně o opravu pokusit sami. V případě poškozených věci půjde v podstatě pouze o výměnu. Problémem, avšak určitě řešitelným, je jak sehnat náhradní díly. Obraťte se přímo na výrobce luku. Většina těchto firem má výbornou zákaznickou podporu a věřím, že vám vyjdou ochotně vstříc.

 

Příklad z praxe

Nehodu, která se stala přímo u nás v rodině, už jsem popsal výše. Tedy přesněji důvod jak k tomu došlo.  Nyní ve zkratce zbytek. Podotýkám, že obětí se stal manželčin nový luk Mission Riot.

 • Dryfire doprovázel velmi pronikavý zvuk, znásobený tím, že se střílelo v místnosti. Situace byla natolik překvapivá, že nám skutečně trvalo asi 10 vteřin pochopit co se stalo a dalších cca 20 vteřin, než mi došlo proč se to stalo.

 • Z luku okamžitě odletěl Peep Sight, oba Buss kabely vyletěly z plastového vodiče Guardu – ten skončil na zemi pár metrů od luku. Oba Buss kabely zůstaly na kladkách na svých místech. Pouze tětiva vyskočila z obou kladek a namotala se mezi kladku a ramena luku.

 • Po pečlivé kontrole všeho možného šel luk do bowpressu. Tam se na jedné kladce objevil malý zásek (spíše takové prohnutí dovnitř) jedné stěny žlábku, který vede tětivu. Opatrně jsem jej srovnal pomocí kleští a zbylou drobnou nerovnost vypiloval jehlovým pilníčkem. Výsledek je docela uspokojivý, a vzhledem k tomu, že na kladce je tětiva chráněna pevnou serving omotávkou, asi vyhovující a bezproblémový. Nicméně toto místo bude předmětem častější kontroly.

 • Po další kontrole jsem nasadil tětivu na své místo, nasadil zpět Cable Guard a instaloval do něj oba Buss kabely. Povolil Bowpress, několikrát zkusmo natáhl luk a předal jej manželce k vyzkoušení. Mohu-li posoudit, luk „chodí“ tak jak předtím a zdá se tedy ..“ťuk“ .. ..“ťuk“ .. ..“ťuk“ ..  že celý incident v pořádku přežil.

Konec dobrý, všechno dobré, říká se .. na tomto místě je ale nutné upozornit na několik důležitých skutečností, které (pravděpodobně) sehrály svoji důležitou roli v dobrém konci :

 • Mission Riot je univerzální a velmi flexibilní luk, který umožňuje nastavit sílu nátahu ve velmi širokém rozmezí od 15 do 70lbs. Je tedy, ve svém horním maximu, konstruován na skutečně velké síly (70lbs)

 • Manželka má, jako začátečník, sílu luku nastavenu docela nízko – zatím nějakých 42lbs

 • Současně má poměrně krátký nátah – asi 25“

 • V takové konfiguraci není množství generované energie nijak extrémní.

 • Luk, jako takový, je přitom konstruován i na opravdové „pecky“ – běžnou střelbu při 70lbs a nátahu kolem 30“.

 • Pravděpodobně díky takto předimenzované konstrukci vůči aktuálnímu nastavení se při Dryfire neuvolnilo tolik energie, aby to luku skutečně uškodilo.

 • Pokud ale teď vím, co se stalo u tak „slabého“ luku, nedovedu si, a hlavně ani nechci, představit, jak by vypadala podobná nehoda u opravdu silného luku nastaveného na maximum. To musí být skutečně hrozný zážitek. 

 

Pokud jste dočetli tento článek až sem, nezbývá mi než poděkovat za trpělivost. Doufám, že vám tyto informace budou užitečné a že se, třeba i díky nim, DryFire ve své střelecké kariéře úplně vyhnete. Moc vám to přeju.

H.


disbut2